Hotellprosjekt

Bilder kommer

63 standardrom og 6 HC rom

Beskrevet av Cecilia Lindbom ved Krook & Kjäder Gøteborg