Hotellprosjekt

Innredning av 85 leiligheter i apartment hotell.

Utført januar 2018 for Oslo Apartments

Beskrevet av Rede Contract