Hotellprosjekt

Innredning av 60 apartments.

Utført 2016 for Frogner House Apartments

Beskrevet av Rede Contract