Hotellprosjekt

Fredensborg Eiendom

Maling, gulvlegging og innredning av 96 leiligheter

Arbeid utført august 2015- januar 2017

Beskrevet av Rede Contract

Foto: Fredensborg