Butikkprosjekt

Leveranse av bar og glassvegger til Follestad i Kongensgate Oslo

Beskrevet av Bjørn Magne Eskeland/BME design AS

 Foto: Lukas Pelegrimas