Hotellprosjekt

Innredning av 24 apartments.

Utført 2016 for Oslo Apartments

 Beskrevet av Rede Contract